vraag een gratis account

Quodoc vrijblijvend proberen?

Dan zetten we graag een gratis account voor je klaar.
Neem daarvoor gewoon even contact met ons op.

Dat kan via info@quodoc.com of
op het nummer +32 11 85 03 58.

Het verplicht je tot niets. 

GDPR

De verantwoordelijke voor de verwerking, Quodoc CVBA, Schipperstraat 17, 3500 Hasselt; RPR Hasselt 0537.255.878), respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens beperken zich tot naam, voornaam en e-mailadres en zullen enkel en alleen gebruikt worden voor de levering van de Dienst.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een e-mail naar info@quodoc.com, gratis een schriftelijk overzicht krijgen van zijn persoonsgegevens, zoals die in onze bestanden zijn opgenomen. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen de gegevens van de gebruiker als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behalve voor zover noodzakelijk voor de goede werking van de Dienst.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de gebruiker wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot dat paswoord. 

Algemene Gebruikersvoorwaarden

Download hier onze gebruikersvoorwaarden